textier: Codrescu "condamnat" să-l traducă pe Dante

16 ianuarie 2007

Codrescu "condamnat" să-l traducă pe Dante

În Infernul lui Dante pedepsele damnaţilor corespund simbolic cu păcatul din timpul vieţii: prezicătorii sînt blestemaţi să umble cu capul întors la spate; trădătorii - să zacă scufundaţi în gheaţă; hoţii sînt prefăcuţi în şerpi etc.

Răzvan Codrescu, care mai are muuult pînă la judecata finală, mărturiseşte public că a furat cînd era mic o carte: şi anume Divina Comedie tălmăcită de Eta Boeriu. Cartea furată s-a dovedita a fi un obiect al destinului: Comedia lui Dante Alighieri a fost o lectură care i-a marcat micului Răzvan devenirea şi cariera: scriitorul Răzvan Codrescu este azi un excelent romanist, traducător - printre alţii - ai misticilor spanioli, precum şi un interesant gînditor creştin. Mai mult decît predestinare - vocaţie şi fără îndoială răscumpărare. După cum Codrescu însuşi traduce inscripţia de pe celebra poartă, "voi ce intraţi, nu mai speraţi scăpare!"...
Poate fi acesta şi un îndemn către contemporani de a merge în librării, dar nu pentru a fura... decît cel mult cunoaştere şi delectare. Căci sînt de aşteptat deopotrivă revelaţii şi confirmări de la traducerea lui Răzvan Codrescu, din care a fost editat deocamdată Infernul, în ediţie bilingvă, la Editura Christiana, cu aparat critic şi ilustraţii reproduse după superbul incunabul lucrat la Veneţia între 1500 şi 1529 de Bembo şi Manuzio.

Related links:

Etichete: