textier: Zic şi eu de Harry Potter în România Liberă...

20 iulie 2007

Zic şi eu de Harry Potter în România Liberă...

... la solicitarea Elenei Vlădăreanu, care semnează, alături de Iulia Blaga, grupajul Noapte albă cu Harry Potter, despre dubla lansare de la noapte (al 5-lea film şi ultimul volum Harry Potter). Se ştie, e mare eveniment transglobal, copiii şi tinerii din lumea-ntreagă fac deja cozi la librării, prilej de distracţii şi veselie pe teme de mister şi vrăjitorie. Elena m-a întrebat despre implicaţia marketingului în tot... ceaunul ăsta. Eu am răspuns ceea ce mi s-a părut mai relevant: anume că ideea unei promovări pline de suspense şi de mister a cărţii este o consecinţă a suspense-ului şi a misterului din textul literar. Aşadar... părerea mea:

În Harry Potter, complexitatea lecturii creşte de la un volum la altul, ca într-un joc multilevel pe calculator, urmărind deopotrivă trecerea lui Harry de la o clasă la alta şi creşterea în vîrstă a cititorilor, mai mult sau mai puţin congeneri cu eroul lor. Primele volume ne întind nade care ne prind în volumele din urmă. Cînd cititorul apucă să se bucure că a surprins vreo schemă narativă, siguranţa îi este dejucată fără întîrziere. Textul în sine e „multilevel”: creşte în concentrare şi în alambicare de la un volum la altul, de la un capitol la altul. Teoreticienii literaturii se pot gîndi la o adevărată magie a textului, dincoace de referentul magic, de magia din poveste. Principalul efect de magie este însă acela care se petrece în mintea micilor cititori, care sînt învaţaţi într-un mod subtil să îşi cultive aspiraţiile, să aibă încredere că dorinţele se pot împlini. Şi acum: să ne închipuim că toată această construcţie complexă ajunge către vîrf, către încheierea boltei: ultimul volum, cel în care cică Harry Potter va muri (sau nu?)... Harry e acum adolescent, şcolarizarea sa în ale magiei se apropie de absolvire... dar îl pîndesc primejdii însumat mai mari faţă de cele din volumele precedente. Ca o figură analogică, maşinăria de marketing urmăreşte în planificarea evenimentelor promoţionale toată tensiunea păţaniilor din carte. Lansarea ultimului Harry Potter este un moment de aţîţare maximă a atenţiei cititorilor. Este important să nu răsufle nimic din text, mai ales în privinţa deznodămîntului. Iar dacă măsurilor de precauţie a editorilor li se poate da o aură de mister şi de suspense, cu atît mai bine...

Etichete: