textier: Tu decoraţie, eu decor ţie

10 martie 2006

Tu decoraţie, eu decor ţieDin ciclul "Faruri, vitrine, fotografii", astăzi...
medalia-revers: transferă prestigiu dinspre cel care o primeşte înspre cel care o dă.